Pomiar odległości w Google Maps

Google Maps ma nową, ciekawą funkcjonalność, polegającą na mierzeniu dystansu pomiędzy wybranymi punktami na mapie. Dzięki temu w prosty i szybki sposób można zmierzyć łączną odległość nawet większej ilości odcinków. Pomiar odbywa się w linii prostej, bez uwzględnienia dróg, nie zastąpi więc nawigacji drogowej dla kierowców. Jest to raczej rozwiązanie dla biegaczy lub rowerzystów, którzy […]